Tag Archives: viết tiêu đề email marketing

Những sai lầm cần phải tránh khi viết tiêu đề email marketing

cách viết tiêu đề email marketing

Khi nhắc đến việc viết email marketing thì việc viết các nội dung của tiêu đề là yếu tố vô cùng quan trọng quyết định đến việc khách hàng có nhấp vào để xem tiếp những nội dung khác hay không. Vì vậy, đội ngũ marketing khi lên kế hoạch truyền thông bằng email thì…