Tag Archives: viết thư giới thiệu

Kinh nghiệm viết thư giới thiệu học bổng du học

Kinh nghiệm viết thư giới thiệu học bổng du học

Thư giới thiệu là một trong những yêu cầu phổ biến trong hồ sơ học bổng, vậy viết làm sao cho thật ấn tượng để có thể qua được vòng hồ sơ. Trong bài viết dưới đây sẽ chia sẻ với mọi người kinh nghiệm viết thư giới thiệu. Thư giới thiệu học bổng là…