Tag Archives: thiết lập mục tiêu smart

Sử dụng phương pháp thiệt lập mục tiêu SMART trong học tập

thiết lập mục tiêu smart

Khi học tập nhiều bạn nghĩ rằng chẳng cần mục tiêu, sức học tới đâu hay tới đó. Nhưng như vậy các bạn sẽ dễ bị mất phương hướng, và về lâu dài không định hướng được tương lai. Bài viết này xin chia sẻ với mọi người sử dụng phương pháp thiết lập mục…