Tag Archives: sự phát triển nhân cách

Sự phát triển nhân cách của con ở giai đoạn tiểu học

sự phát triển nhân cách

Tâm lý, tình cảm cũng như nhận thức ở trẻ độ tuổi tiểu học còn đơn giản nhưng nhân cách đã bắt đầu phát triển. Sự phát triển nhân cách ở độ tuổi này có thể được chia làm hai giai đoạn riêng việt. Giai đoạn 6-8 tuổi Trong độ tuổi tiểu học, đây là…