Tag Archives: sử dụng sơ đồ tư duy

Cách sử dụng sơ đồ tư duy

Cách sử dụng sơ đồ tư duy

Một công cụ hỗ trợ cực tốt cho công việc, cũng như học tập đó là sơ đồ tư duy. Phương pháp này giúp mọi người ghi nhớ được lâu và triển khai công việc một cách hiệu quả logic. Tuy nhiên cách sử dụng sơ đồ tư duy sao cho hiệu quả, không phải…