Tag Archives: nội dung email marketing

Ý tưởng xây dựng nội dung email marketing cho newsletter

nội dung email marketing

Email Newsletter là hình thức sử dụng thư điện tử, bản tin điện tử,. để tiếp thị nội dung qua Email nhằm truyền thông về sản phẩm, thúc đẩy việc quảng bá hình ảnh và tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp. Tuy nhiên làm thế nào để xây dựng được nội dung Email chất…