Tag Archives: nhu cầu vui chơi

Nhu cầu vui chơi của học sinh tiểu học

nhu cầu vui chơi

Nhiều người trong chúng ta chỉ đánh giá cao giá trị của việc vui chơi đối với trẻ mẫu giáo. Khi trẻ lên tiểu học, nhiều bậc cha mẹ chỉ quan tâm đến việc học mà coi nhẹ nhu cầu vui chơi của con. Tuy nhiên, trên thực tế, vui chơi tiếp tục là một…