Tag Archives: ngoại ngữ

Tầm quan trọng của ngoại ngữ đối với sinh viên

ngoại ngữ

Ngày nay thế giới trở nên “phẳng” hơn, công nghệ thông tin ngày càng phát triển, thì ngoại ngữ trở thành kỹ năng vô cùng quan trọng để mọi người có thể hội nhập, tiếp thu tri thức mới, đặc biệt là các bạn tân sinh viên. Bài viết dưới đây chúng tôi xin chia…