Tag Archives: chứng minh tài chính

Một số lưu ý khi chứng minh tài chính du học

chứng minh tài chính du học

Khi đi du học thì các quốc gia yêu cầu phải chứng minh tài chính du học, để đảm bảo rằng bạn có đủ khả năng tự chi trả cho tiền ăn, tiền học. Như vậy sẽ không trở thành gánh nặng của quốc gia đó.  Chuẩn bị càng nhiều chừng từ chứng minh tài…