Tag Archives: chứng chỉ ngoại ngữ

Một số chứng chỉ ngoại ngữ cần có để đi du học

chứng chỉ ngoại ngữ IELTS

Chứng chỉ ngoại ngữ là yêu cầu bắt buộc phải có trong bất cứ chương trình học bổng nào. Tuy nhiên yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ mỗi loại học bổng sẽ khác nhau, trong bài viết dưới đây xin chia sẻ một số chứng chỉ ngoài ngữ cần có để đi du học.  Chứng…