Hiện tại, ngành hệ thống thông tin đang giữ một vai trò vô cùng đắt giá cho sự phát triển của xã hội loài người. Vậy, đó là ngành như thế nào mà lại có một vị trí quan trọng như vậy? Sau khi hoàn tất chương trình học thì ra trường có thể làm gì?

Ngành hệ thống thông tin là gì?

Khái niệm

Những hệ thống thường được các doanh nghiệp sử dụng như hệ thống kiểm toán, hệ thống bán hàng, hệ thống quản lý, hệ thống sản xuất,…chính là những hệ thống thông tin.

Theo khái niệm, hệ thống thông tin là một hệ thống bao gồm các yếu tố có quan hệ với nhau cùng làm nhiệm vụ thu thập, xử lý, lưu trữ, phân phối thông tin và dữ liệu, cung cấp một cơ chế phản hồi để đạt được một mục tiêu định trước.

Khác với khoa học máy tính hay công nghệ thông tin, đây là ngành về con người, thiết bị và quy trình thu thập, phân tích, đánh giá và phân phối những thông tin chính xác cho tổ chức, doanh nghiệp. Nó chính là một công cụ đắc lực trợ giúp các doanh nghiệp hoặc tổ chức trong việc xây dựng, vận hành và phát triển.

Đặc điểm của ngành hệ thống thông tin

  • Kết hợp giữa kinh doanh và công nghệ: Đòi hỏi những kiến thức cả về công nghệ như code, kiến trúc hệ thống, cơ sở dữ liệu và dữ liệu,… song song đó là các kiến thức về kinh tế như kế toán, xác suất thống kê,…
  • Cần biết rõ về lập trình cơ sở dữ liệu cũng như quản trị cơ sở dữ liệu và thiết kế database, biết làm tốt việc với các tool về report, giỏi về lập trình là một lợi thế đồng thời cũng cần phải có kiến thức về các nghiệp vụ kinh doanh và quy trình hoạt động của doanh nghiệp

Chính vì sự linh hoạt của kiến thức đó mà người học sẽ có rất nhiều cơ hội việc làm sau khi hoàn tất chương trình. 

Ngành hệ thống thông tin là gì

Học ngành hệ thống thông tin ra trường làm gì?

Cùng với những kiến thức về công nghệ lẫn kinh doanh của mình, người học có rất nhiều con đường để lựa chọn theo đuổi, tiêu biểu như:

Trở thành một DBA (Database Administrator)

tức quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu. Đây là người làm công việc bảo vệ các dữ liệu doanh nghiệp, bảo vệ các tài sản vô hình bao gồm các loại dữ liệu trong hệ thống cơ sở dữ liệu của máy chủ về kế toán, nhân sự, tiền lương,…

Trở thành một Dev (Developer)

tức lập trình viên hay kỹ sư phần mềm. Với kiến thức thiên về hướng lập trình, đây là người sẽ sử dụng các ngôn ngữ lập trình để thiết kế và xây dựng, bảo trì các chương trình của máy tính. Dev chính là nhân tố quan trọng trong sự phát triển của bất kỳ ứng dụng phần mềm nào

Làm một BA (Business Analyst)

vai trò của vị trí này là người làm việc với khách hàng để lấy yêu cầu, sau đó chuyển thông tin và thảo luận về yêu cầu với team nội bộ và quản lý document. Một BA sẽ có rất nhiều giải pháp cho yêu cầu khách hàng mà không phải lúc nào cũng dùng phần mềm làm giải pháp. Vai trò này sẽ rất thích hợp với những người có khả năng giao tiếp tốt

Giảng viên

Giảng viên dạy một số học phần thuộc lĩnh vực hệ thống thông tin, máy tính và công nghệ thông tin cho các trường đại học, cao đẳng, trung cấp

Việc làm ngành hệ thống thông tin

Cơ hội việc làm đối với ngành này hiện nay là vô cùng rộng mở, ngoài các ngành đã được kể ở trên, vẫn còn vô số ngành nghề mà người học có thể chọn lựa. Chung quy lại, có thể thấy hệ thống thông tin chính là một nguồn tài nguyên đắt giá và vô hạn vì những tiện ích mà nó mang lại cho xã hội loài người. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *